› Võ Tắc Thiên - Nhật Nguyệt Lăng Không

Bấm
để cập nhật phim mới !

  • » Nhấn thích hoặc +1 nếu phim hay bạn nhé!
  • »Có đang xem phim này.
  • » Các bạn xem phim nên ấn nút tạm dừng khoảng 30s - 1 phút rồi tiếp tục xem phim để không bị giật.
  • » Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn Ctrl + F5 vài lần. Hoặc chuyển sang Server khác để xem.
  • » Xem phim nhanh hơn với trình duyệt Firefox Google Chrome , Cờ Rôm +
Võ Tắc Thiên
Võ Tắc Thiên
Tên phim: Nhật Nguyệt Lăng Không
Đạo diễn: Lộ Kỳ
Diễn viên: Lưu Hiểu Khánh, Liêu Ân Tuấn, Huỳnh Thánh Y,
Thể loại: Phim Bộ TQ-HK
Sản xuất: Đang cập nhật
Quốc gia: Trung Quốc - HK
Thời lượng: 62 tập
Năm phát hành: 2009 

 Là bộ phim tái hiện sinh động cuộc đời của nữ hoàng triều Đường Võ Tắc Thiên từ khi lên ngôi báu đồng thời miêu tả mối thâm giao giữa Võ Tắc Thiên và Tạ Dao Hoàn - tài nữ đất Ba Thục
The Shadow Of Empress Wu


Phim Nhật Nguyệt Lăng Không
Phim Nhật Nguyệt Lăng Không
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=cayuAtSqWtA; http://www.youtube.com/watch?v=Y2w1dpR43C8; http://www.youtube.com/watch?v=XzzZn1U8FWM|2; http://www.youtube.com/watch?v=A1qUXoNkdWo; http://www.youtube.com/watch?v=Xl-1CHTk5R4; http://www.youtube.com/watch?v=VSz-tU1Oj4c|3; http://www.youtube.com/watch?v=jX2bc6rvYZA; http://www.youtube.com/watch?v=IZk7ZBa9M0Q; http://www.youtube.com/watch?v=9I-cpCKNMxE|4; http://www.youtube.com/watch?v=cLGjzCSMX90; http://www.youtube.com/watch?v=0t7DGXoae-Q; http://www.youtube.com/watch?v=GOByzmXjFZ4|5; http://www.youtube.com/watch?v=1sblVZNNsDY; http://www.youtube.com/watch?v=OeEzvVIujj0; http://www.youtube.com/watch?v=pZ8y7mFS46U|6; http://www.youtube.com/watch?v=puDf077zOPE; http://www.youtube.com/watch?v=yxwluRK51D0; http://www.youtube.com/watch?v=j_QKfXZY2Rk|7; http://www.youtube.com/watch?v=0WWPcr1lZeY; http://www.youtube.com/watch?v=wbutRTv8fYg; http://www.youtube.com/watch?v=jDhpOKnzGJY|8; http://www.youtube.com/watch?v=89bhhNdJ_a4; http://www.youtube.com/watch?v=cCCVUX2FOz0; http://www.youtube.com/watch?v=fFZggvywSVg|9; http://www.youtube.com/watch?v=ZfDzULZj8OA; http://www.youtube.com/watch?v=Lf8DzNNdToU; http://www.youtube.com/watch?v=82X3PHTy_G0|10; http://www.youtube.com/watch?v=PIP7cYNE7aw; http://www.youtube.com/watch?v=l9xtv0ys2CM; http://www.youtube.com/watch?v=GOQYSGe53eg|11; http://www.youtube.com/watch?v=SDgJcYMRoqE; http://www.youtube.com/watch?v=WHOra--AElU; http://www.youtube.com/watch?v=nJzRvSHsr2I|12; http://www.youtube.com/watch?v=If4cvgUduLk; http://www.youtube.com/watch?v=NNcmZ9ksePc; http://www.youtube.com/watch?v=hyCzRLmHfw4|13; http://www.youtube.com/watch?v=AAqx4Uaa7Yo; http://www.youtube.com/watch?v=rzJuoLslstc; http://www.youtube.com/watch?v=I8cGDy9wJ4s|14; http://www.youtube.com/watch?v=M7V3MZEbFF0; http://www.youtube.com/watch?v=GQoS012gKe4; http://www.youtube.com/watch?v=x1iFr0NuYCs|15; http://www.youtube.com/watch?v=tgJpmvVHP3Q; http://www.youtube.com/watch?v=EUUEA277vb8; http://www.youtube.com/watch?v=bVc0sD8dAw8|16; http://www.youtube.com/watch?v=G5oV65otgOQ; http://www.youtube.com/watch?v=V1_w6A7N9DA; http://www.youtube.com/watch?v=eUc-jrSbXqk|17; http://www.youtube.com/watch?v=sdlUg2GPHyw; http://www.youtube.com/watch?v=0EHBXHFjeAw; http://www.youtube.com/watch?v=-Bir5PwsWTE|18; http://www.youtube.com/watch?v=J75cG7zGulg; http://www.youtube.com/watch?v=c-D_nkCFmbQ; http://www.youtube.com/watch?v=5_7d-TObjxg|19; http://www.youtube.com/watch?v=Wrtq9b6kVh0; http://www.youtube.com/watch?v=TZt7wO0BVk0; http://www.youtube.com/watch?v=MH_29TWG0Y4|20; http://www.youtube.com/watch?v=QhStXaZolQI; http://www.youtube.com/watch?v=Ws6lOzcJajM; http://www.youtube.com/watch?v=hCu_YbsqtLc|21; http://www.youtube.com/watch?v=5tL1r4hzXMs; http://www.youtube.com/watch?v=X8RWYwYRauQ; http://www.youtube.com/watch?v=wEyr1qMSVCU|22; http://www.youtube.com/watch?v=MK2UYq3OeUQ; http://www.youtube.com/watch?v=mMfGsP7keAQ; http://www.youtube.com/watch?v=1Ntowxx6Oxg|23; http://www.youtube.com/watch?v=r-q6haopSis; http://www.youtube.com/watch?v=69ySYMrUpiI; http://www.youtube.com/watch?v=An1hnScnEeA|24; http://www.youtube.com/watch?v=oRmg-9lbBm0; http://www.youtube.com/watch?v=CWHchS_sy8Q; http://www.youtube.com/watch?v=5gepbB3Pn5w|25; http://www.youtube.com/watch?v=Ti9UMgz4dNA; http://www.youtube.com/watch?v=6idaS0PsMyA; http://www.youtube.com/watch?v=y9mdBWMKW70|26; http://www.youtube.com/watch?v=gcAp0ji-_1U; http://www.youtube.com/watch?v=2H6l7TN5yOk; http://www.youtube.com/watch?v=vvFOgcK7TnY|27; http://www.youtube.com/watch?v=U53UhzeNtUU; http://www.youtube.com/watch?v=_TcipQAPdV4; http://www.youtube.com/watch?v=xiS3u9fFJ3c|28; http://www.youtube.com/watch?v=i4zIubeWrkU; http://www.youtube.com/watch?v=-NepINe7clw; http://www.youtube.com/watch?v=fUtyUAInVwY|29; http://www.youtube.com/watch?v=3FBRz3p4M9k; http://www.youtube.com/watch?v=DL2hDfDnySI; http://www.youtube.com/watch?v=Jsg4KMn3tmo|30; http://www.youtube.com/watch?v=BiXWh_Q9Img; http://www.youtube.com/watch?v=zZAxFC1fVPc; http://www.youtube.com/watch?v=Ff0QivKnzVw|31; http://www.youtube.com/watch?v=HVLUCWNTl-U; http://www.youtube.com/watch?v=F5AEXSL54ZI; http://www.youtube.com/watch?v=4bwUYTTgZ2I|32; http://www.youtube.com/watch?v=G-REZKWFrII; http://www.youtube.com/watch?v=Mqgpv3wIeRo; http://www.youtube.com/watch?v=qm5J8i0F758|33; http://www.youtube.com/watch?v=mlhs0XL7yWA; http://www.youtube.com/watch?v=PP73yc09OgQ; http://www.youtube.com/watch?v=OoVmVeRVrNc|34; http://www.youtube.com/watch?v=PXe83JRrh_4; http://www.youtube.com/watch?v=NtpNveLpZeA; http://www.youtube.com/watch?v=M7kT6asd3Rg|35; http://www.youtube.com/watch?v=NPw5F8phVaY; http://www.youtube.com/watch?v=oN5SmX2idLE; http://www.youtube.com/watch?v=3KzzmJO21Kc|36; http://www.youtube.com/watch?v=cKey75Jj8xs; http://www.youtube.com/watch?v=I-mqbtNiiWA; http://www.youtube.com/watch?v=ecwOOW9fkPY|37; http://www.youtube.com/watch?v=WkwIUODvJ08; http://www.youtube.com/watch?v=0VZXsvOZfsE; http://www.youtube.com/watch?v=NwcrK9r2lgU|38; http://www.youtube.com/watch?v=x2zrMrMfdYY; http://www.youtube.com/watch?v=mqa7Ofhdnps; http://www.youtube.com/watch?v=4RSaUQQbw9c|39; http://www.youtube.com/watch?v=-0CRXBZhld4; http://www.youtube.com/watch?v=CYS9MzP4ug4; http://www.youtube.com/watch?v=uPjnP-EQ63A|40; http://www.youtube.com/watch?v=Pq7x1kI9LzE; http://www.youtube.com/watch?v=PKG_pm03wjo; http://www.youtube.com/watch?v=HiNVtvI3Ols|41; http://www.youtube.com/watch?v=sKkgpvu-zLM; http://www.youtube.com/watch?v=aaQlAU6sJ64; http://www.youtube.com/watch?v=16M5M2ogyaY|42; http://www.youtube.com/watch?v=HDyVe-B1x7A; http://www.youtube.com/watch?v=6eRJeo9KfDQ; http://www.youtube.com/watch?v=Bn7k_6NkZAE|43; http://www.youtube.com/watch?v=IYWJ31oeHKk; http://www.youtube.com/watch?v=C2wrsu-rq2g; http://www.youtube.com/watch?v=Gsh4YVTFBvA|44; http://www.youtube.com/watch?v=E5AYztlYCkk; http://www.youtube.com/watch?v=Pg4xuL9TglA; http://www.youtube.com/watch?v=9rH8ExRiiX0|45; http://www.youtube.com/watch?v=XO92yzYekB4; http://www.youtube.com/watch?v=Tk9S2eVrW1w; http://www.youtube.com/watch?v=E1DC7u8k8Kg|46; http://www.youtube.com/watch?v=VuVRPbX3F-8; http://www.youtube.com/watch?v=PlIxauF8EYA; http://www.youtube.com/watch?v=VF_HL_0gHbo|47; http://www.youtube.com/watch?v=vKCF0T-9bzI; http://www.youtube.com/watch?v=Wm-VXx9k0VI; http://www.youtube.com/watch?v=H9XerqMUY0E|48; http://www.youtube.com/watch?v=Sp-g124pm0g; http://www.youtube.com/watch?v=bHZjxUnQMuw; http://www.youtube.com/watch?v=piwaJKaShcI|49; http://www.youtube.com/watch?v=wAEnuUJ6PkU; http://www.youtube.com/watch?v=FpxOdLHKqKs; http://www.youtube.com/watch?v=lk2PWrQ0QqE|50; http://www.youtube.com/watch?v=qJkh-PIZDzc; http://www.youtube.com/watch?v=bnyCZD2B4AM; http://www.youtube.com/watch?v=8LkRzlP6Wlg|51; http://www.youtube.com/watch?v=ljrzXf_5Fl4; http://www.youtube.com/watch?v=WMokLHfHHNs; http://www.youtube.com/watch?v=fGlcGAc7GaE|52; http://www.youtube.com/watch?v=yukAYt8Jfb0; http://www.youtube.com/watch?v=H4cBIwZS2LU; http://www.youtube.com/watch?v=CY1juhnIHeQ|53; http://www.youtube.com/watch?v=2C59FcundkU; http://www.youtube.com/watch?v=DCeXQlaY6tk; http://www.youtube.com/watch?v=Rbzwqj_nfKA|54; http://www.youtube.com/watch?v=QjTNRMwznB0; http://www.youtube.com/watch?v=v3MaFOqWXso; http://www.youtube.com/watch?v=VoIwixlpODI|55; http://www.youtube.com/watch?v=Lqwm25dCIrs; http://www.youtube.com/watch?v=yGmDUIQkVYQ; http://www.youtube.com/watch?v=TkmsFfhtf8Y|56; http://www.youtube.com/watch?v=sJapmTZyg6U; http://www.youtube.com/watch?v=l3rBZAcXXmk; http://www.youtube.com/watch?v=Z5QijI9gdx8|57; http://www.youtube.com/watch?v=r76IcWzjzVY; http://www.youtube.com/watch?v=AzYhbQDlOXc; http://www.youtube.com/watch?v=O7qEnMUv73A|58; http://www.youtube.com/watch?v=jOuKMGTrn9w; http://www.youtube.com/watch?v=-SyhYN6OgZk; http://www.youtube.com/watch?v=E3dOlSmsius|59; http://www.youtube.com/watch?v=icrfUb__DLs; http://www.youtube.com/watch?v=l8jg6c1BTl8; http://www.youtube.com/watch?v=O0GOWEcPQ6Y|60; http://www.youtube.com/watch?v=72Yrc06gEGk; http://www.youtube.com/watch?v=74-Q8FxUEKE; http://www.youtube.com/watch?v=Qs80tT6zykg|61; http://www.youtube.com/watch?v=uNvk1WSdLuM; http://www.youtube.com/watch?v=IG6b5f0f1xg; http://www.youtube.com/watch?v=bTOIuavNgHY|62; http://www.youtube.com/watch?v=f9dofY8MD00; http://www.youtube.com/watch?v=RCd-BkI300M|End; http://www.youtube.com/watch?v=THQJJn6-aq0|[/id]

Còn nhiều phim hot bạn đã xem chưa?

Nhấn +1 để xem nhanh hơn :