› Tên phim: Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes III

Bấm
để cập nhật phim mới !

  • » Nhấn thích hoặc +1 nếu phim hay bạn nhé!
  • »Có đang xem phim này.
  • » Các bạn xem phim nên ấn nút tạm dừng khoảng 30s - 1 phút rồi tiếp tục xem phim để không bị giật.
  • » Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn Ctrl + F5 vài lần. Hoặc chuyển sang Server khác để xem.
  • » Xem phim nhanh hơn với trình duyệt Firefox Google Chrome , Cờ Rôm +Tên phim: Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes III
Đạo diễn: Mai Tiểu Thanh
Diễn viên: Lê Diệu Tường, Trương Khả Di, Ngô Trác Hy, Từ Tử San, Hồ Định Hân, Châu Dịch Phi, Tiêu Chính Nam, Lê Nặc Ý, Trần Ân Vy, Trần Triển Bằng, Hàn Mã Lợi, Cẩu Văn Tuệ, Lý Quốc Lân, Chu Thông, Tưởng C
Thể loại: Phim Hành Động, Phim Hình Sự
Quốc gia: Phim Hồng Kông
Thời lượng: 30 Tập
Năm phát hành: 2011
[id]F1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/larXR0AFyaw9Dsl7T6J7ddMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Wl0FhUpMKpM2gyFrOYWtTdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qJSX2ReC2GP-D7v-YrJ8W9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/veA17FlXfXvUMaaiIskJl9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oAg9QyZLtaf1QGSrfh-649MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1NI0tfV_ekkY4OZv8oqtq9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ycqeWTXV5W2qDZWOYAHDMdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-ZSSRiamUIjV_0H_t43MpdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KByVp0VPnVHpEFIUO5nnyNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Hi5WN5R4L1F6KxAGOEm1o9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AYf4UB0cJda9R79UIbdjr9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C4lqUQgUbEvL9SWn__mMH9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yb5RdLGj2llsFpdgBbXgQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_JfBLB0VFD9hpRlptnSTRNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Vk-J1AG-gqZqRt_lAKjchdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6SYMUMaw6-iyay_cLWfButMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Xu2K0d_AX3WFdP4If6DCoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ILQ0G7p_4yh2b301XX8sktMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5LAor9S3P6vrabuYtk86gtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/koONrFDe4Ka2rjLn6qBn2dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/G_Xt-rfeGgoP6oQOjCm-DNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4cbtmzkiqzB7Qd1yT3IgJ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/A4FddNJ6s9QN2pMggPBf6tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IFIiYT3hUOeDM1Yc7KDwydMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/esbetCf0jJ_2Ivh_TLK03dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5WHNQicbnYMaIpbR0aGhhdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4zFeCd3E56ik0OIO0NMFw9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|F28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3N5I_JHEYXFw0Escyt_vntMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TCVtdcVR8nc6uORLoqrfTtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|F30-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vKgk70Ng7lAFgB1QfWkrJ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Full;anc.yl/A9F91FFB0F1117DE|Full;anc.you/p/A9F91FFB0F1117DE|F1;anc.you/watch?v=07OrC8bDvww|F2;anc.you/watch?v=AzFyIL4-POk|F3;anc.you/watch?v=YoRs0lIZxow|F4;anc.you/watch?v=3yDmUepfx8s|F5;anc.you/watch?v=BcQphRCVJSg|F6;anc.you/watch?v=5a0Y6XMk09I|F7;anc.you/watch?v=0mq_PEcGwMw|F8;anc.you/watch?v=_fT1jX-3Z-M|F9;anc.you/watch?v=KpOYU4rTqyk|F10;anc.you/watch?v=nZUjdG-_SnQ|F11;anc.you/watch?v=aurRjJqSmWo;anc.you/watch?v=3LCkqaOfFPE;anc.you/watch?v=M5r0RG_8Ib0|F12;anc.you/watch?v=_RC7uh5QNG0;anc.you/watch?v=XH6G2_G8H6s;anc.you/watch?v=kuhHUAaOvPo|F13;anc.you;anc.you;anc.you|F14;anc.you;anc.you;anc.you|F15;anc.you;anc.you;anc.you|F16;anc.you/watch?v=HErpQlfFsk8|F17;anc.you/watch?v=unrafWfcdAI|F18;anc.you/watch?v=Zv6GRIf_zvg|F19;anc.you/watch?v=NEC7J1_1PQs|F20;anc.you/watch?v=qaI0_TVIaSI|F21;anc.you/watch?v=0Zd32_cPMNk|F22;anc.you/watch?v=urfXNxdj-Mg|F23;anc.you;anc.you;anc.you|F24;anc.you/watch?v=PVOAdRijSW8|F25;anc.you/watch?v=l9JnmnXyoWw|F26;anc.you/watch?v=B_q9D88R_vU|F27;anc.you/watch?v=BLXHD2yYtqI|F28;anc.you/watch?v=SKK5EYBUGjU|F29;anc.you/watch?v=Y2kuZiGNl6s|F30-End;anc.you/watch?v=cUdvVIu5dWs|[/id]

Còn nhiều phim hot bạn đã xem chưa?

Nhấn +1 để xem nhanh hơn :